Participatie

Timpaan gaat samen met de Gemeente Lisse aan de zuidzijde van de Vuursteeglaan een nieuwe woonwijk realiseren van 82 woningen. De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom en al tientallen jaren op het oog om te transformeren naar woningbouw. Timpaan heeft een koopovereenkomst gesloten met een groot deel van de grondeigenaren en is in gesprek met de gemeente over deze verkleuring naar wonen. In december 2022 hebben Timpaan en de gemeente Lisse de anterieure overeenkomst gesloten voor de plannen. Op 4 april 2023 heeft het college van B&W besloten het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Wij vinden het belangrijk om omwonenden bij de planvorming te raadplegen, goed te informeren over de plannen en met elkaar in gesprek te gaan. Wij organiseren daarom een aantal inspraakbijeenkomsten en informeren je ook middels deze website, (nieuws)brieven, etc. over de ontwikkelingen op deze plek. De stukken van deze inspraakbijeenkomsten kun je hieronder downloaden. Ook staat hier andere relevante informatie voor omwonenden of belangstellenden.

Bijeenkomst 1: presenteren eerste stedenbouwkundige schetsontwerp

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 6 juli 2022 in het gemeentehuis van Lisse. Op deze avond hebben we een toelichting gegeven op de eerste plannen voor de Vuursteeglaan Zuid en was er voor omwonenden ruimte voor vragen en inspraak op deze plannen. Hieronder vind je de documenten die horen bij deze avond:

Video over het plan

In onderstaande video een verkorte versie van de presentatie die we 6 juli 2022 hebben gegeven:

Bijeenkomst 2: Presenteren actuele status plannen

Op 8 november 2022 heeft de tweede inspraakbijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis van Lisse. Hieronder vind je de gepresenteerde stukken.

Voorafgaand en na de twee bijeenkomsten zijn met de direct omwonenden meerdere individuele één-op-één gesprekken gevoerd. Deze input is (waar gewenst en mogelijk) meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan.

Bijeenkomst 3: Presentatie plannen naar aanleiding van zienswijzen

Op 12 september 2023 heeft de derde inspraakbijeenkomst n.a.v. de zienswijzen plaatsgevonden in het gemeentehuis van Lisse. Hieronder vind je de gepresenteerde stukken:

Planning

Onderstaand de voorlopige planning voor deze periode.

  • 6 juli 2022: eerste presentatie plannen en eerste inspraakmogelijkheid
  • 8 november 2022: tweede inspraakbijeenkomst
  • 15 december 2022: ondertekening anterieure overeenkomst
  • 4 april 2023: goedkeuring college B&W ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
  • 13 april 2023: ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
  • 24 mei 2023: uiterste datum indienen zienswijzen
  • 12 september 2023: derde inspraakbijeenkomst
  • december 2023: vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Vuursteeglaan Zuid te Lisse? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Je kunt jezelf zowel aanmelden als geïnteresseerde, omwonende als beiden.

Vragen?

Heb je vragen over of na een bijeenkomst of andere communicatie van ons? Wil je een suggestie doen? Of wil je graag persoonlijk contact? Neem dan contact op via vuursteeglaanzuid@timpaan.nl. Het projectteam neemt dan spoedig contact met je op.